Werk en inkomen sociaal domein

De gemeente biedt aan alle inwoners de gelegenheid om hun capaciteiten te benutten en te ontwikkelen. Met als doel zo hen zo snel mogelijk een werkplek te laten verwerven. Dit geeft hen onafhankelijkheid en participatie in de Vlissingse samenleving.
Daar waar nodig worden aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden. Die zijn gericht op het verbeteren van de maatschappelijke en financiële positie.

Invulling adviezen Orionis Walcheren

We halen de beleidsregie ten aanzien van de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en minimaregelingen actief terug naar de gemeentelijke organisatie. We passen het bedrijfsconcept van het Werkleerbedrijf aan en bouwen de infrastructuur van de Sociale werkvoorziening versneld af en om. We doen (extern) onderzoek naar verdere verbetermogelijkheden, met als doel het verbeteren van het rendement.
We streven er naar dat de inwoners die vallen onder de Sociale werkvoorziening of de Participatiewet zo veel mogelijk aan het werk gaan bij reguliere werkgevers.