Sinds januari 2014 vindt er ambtelijke welstandstoetsing plaats in Vlissingen. De aanvragen die getoetst moeten worden aan de welstandseisen, worden wekelijks door een ambtelijk team (medewerkers van de gemeente Vlissingen) beoordeeld.
De aanvragen worden getoetst aan de Welstandsnota. In deze nota staat welke welstandsregels op een aanvraag voor nieuwbouw of een verbouwing van toepassing zijn en welke procedure wordt gevolgd.

Welstandstoetsing

Wekelijks vindt er een ambtelijke welstandstoetsing plaats. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.
Als u wilt weten welke plannen behandeld worden of u wilt een vergadering (of gedeelte) bijwonen, dan kunt u de dinsdag voorafgaand contact opnemen met secretaris M. Kavsitli, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 75 88 en e-mail MKavsitli@vlissingen.nl. U kunt bij de secretaris ook de verslagen opvragen, deze zijn openbaar.