Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met goede of innovatieve ideeën.

Vereenvoudigen en samenvoegen

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te realiseren.
De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag. Ook voor inwoners, ondernemers en organisaties. De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, krijgt te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Aanvraag doen

Een aanvraag doet u in de toekomst eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De voordelen van de Omgevingswet op een rij

 • Eén omgevingswet.
  - Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
   
 • Eén digitaal Omgevingsloket. 
  - Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek;
  - In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied;
  - Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
   
 • Eén Omgevingsvergunning.
  - Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen;
  - De aanvraag wordt beoordeeld binnen 8 weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
   
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie.
  - Voor een goed plan is altijd ruimte, op voorwaarde dat het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn/haar omgeving. 

Meer informatie

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op de website van de Rijksoverheid of ga direct naar het Omgevingsloket.