Het is verboden vuurwerk af te steken op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats, als dit gevaar/schade/overlast kan veroorzaken. U kunt bij de gemeente een verzoek van ontheffing op dit verbod indienen. Hierbij wordt gelet op veiligheid en overlast. Van belang is ook, of het vuurwerk door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf wordt geleverd en afgestoken.
Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is van dit verbod uitgesloten. Hier zijn eigen bepalingen voor die zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht.

Aanvragen

Het is verboden vuurwerk af te steken op of aan de weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats, als dit gevaar/schade/overlast kan veroorzaken. U kunt bij de gemeente een verzoek van ontheffing op dit verbod indienen. Hierbij wordt gelet op veiligheid en overlast. Van belang is ook, of het vuurwerk door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf wordt geleverd en afgestoken.
Het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling is van dit verbod uitgesloten. Hier zijn eigen bepalingen voor die zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht.

Heeft deze informatie u geholpen?