Vreemdelingenpaspoort

Let op: een afspraak maken kan alleen telefonisch, via 14 0118.

Heeft u een geldige verblijfsvergunning maar nog niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u in sommige gevallen een vreemdelingenpaspoort krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u van uw eigen land geen reisdocument krijgt.
Bij de gemeente vult de aanvrager samen met de baliemedewerker het aanvraagformulier in. Dit wordt met de andere documenten verzonden naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Als de IND een beslissing heeft genomen, krijgt de aanvrager een brief dat het reisdocument wel of niet aangevraagd kan worden.
Het vreemdelingenpaspoort kunt u gebruiken voor reizen naar alle landen, behalve naar het land van uw vermoedelijke nationaliteit.

Wat moet ik meenemen?

  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten, ook al zijn ze verlopen;
  • Een kleurenpasfoto, niet ouder dan 6 maanden. Hieraan worden strenge eisen gesteld. Lees deze eisen daarom goed door op de website van rijksoverheid;
  • In geval van vermissing eerder paspoort: een verklaring van vermissing afleggen bij uw gemeente;
  • Betaling van het vreemdelingenpaspoort kunt u contant of per pin voldoen tijdens de aanvraag.

Jonger dan 18 jaar?

  • Toestemmingsformulier minderjarige, ingevuld door beide ouders of degenen die het gezag hebben;
  • Een (kopie) identiteitsbewijs van beide ouders of van degenen die het gezag hebben.

Het verwerken van een aanvraag van een vreemdelingenpaspoort, neemt gemiddeld minimaal 2 maanden in beslag. Dit komt onder andere door het feit dat wij als gemeente goedkeuring moeten krijgen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Kosten

Wat kost een vreemdelingenpaspoort?

  • Vreemdelingenpaspoort € 63,40.

Heeft deze informatie u geholpen?