Vragen en antwoorden over nieuw inzamelsysteem en de Afvalstoffenheffing 2024

Op deze pagina geven we antwoord op veel gestelde vragen over het in 2024 geïntroduceerde inzamelsysteem en de Afvalstoffenheffing 2024.

Waarom verandert de gemeente de inzameling van huishoudelijk afval?

Bijna al ons afval is opnieuw te gebruiken. Daarom is het van belang dat we ons afval gescheiden inzamelen. Misschien bent u hier al mee bezig en merkt u dat u veel minder restafval heeft? Dat zou mooi zijn, want hoe minder restafval, hoe beter!
Door uw afval goed te scheiden zorgt u er namelijk voor dat de materialen opnieuw gebruikt kunnen worden en houden we minder restafval over. We willen toewerken naar een gemeente waar zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

Restafval

Vorig jaar gooiden we in onze gemeente per persoon 268 kilo restafval weg, terwijl 15% daarvan maar écht restafval is. Onze grondstoffen raken langzaam uitgeput en de druk op ons milieu neemt toe. Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens. Dit is slecht voor het milieu.
Ook kost het ons als gemeente, en dus ook u als inwoner, veel geld. Dit terwijl we veel afvalstoffen kunnen hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. En gemiddeld 268 kilo restafval per inwoner van onze gemeente Vlissingen is veel! Zeker omdat elke gemeente de opdracht heeft gekregen van de landelijke overheid om dit te verlagen tot gemiddeld 100 kilo restafval per inwoner per jaar. We hebben in onze gemeente dus nog wat te doen!

Wat is het doel van de nieuwe inzameling?

Veel afval kunnen we recyclen of opnieuw gebruiken. Zo maken we van groente-, fruit- en tuinafval compost voor onze tuinen. Van plastic maken ze bijvoorbeeld autobumpers. Oude matrassen worden nieuwe matrassen of tapijt. En oud papier en karton wordt nieuw papier en karton.
Slechts een klein deel van ons afval is écht restafval en moet worden verbrand. Dit is slecht voor het milieu. Ook kost het verbranden van restafval ons als gemeente - en dus ook u als inwoners, veel geld. Door ons afval goed te scheiden, houden we deze kosten beheersbaar.

Wat gaat er precies veranderen?

  • U krijgt meer mogelijkheden om uw afval weg te gooien én te scheiden. Denk aan afval zoals oud papier, plastic verpakkingen, etensresten, textiel en glas. Hiervoor komen (extra) containers en inzamelvoorzieningen (boven- en ondergronds). Zo wordt het voor u gemakkelijker om uw afval te scheiden;
  • Het aantal restafvalcontainers wordt minder. Gezamenlijke restafvalcontainers worden gedeeltelijk omgevormd tot PMD-container (plastic-, metalen, drankverpakkingen) en een deel zal worden verwijderd. We zullen het restafval minder vaak ophalen en we bouwen ook het aantal stortingen in een inzamelvoorziening voor restafval af. Dit gebeurt pas als de extra voorzieningen voor de herbruikbare afvalstromen in een wijk zijn gerealiseerd.

Is er een relatie tussen het aantal openingen restafval en de tarieven afvalstoffenheffing?

De afvalstoffenheffing is niet direct gerelateerd aan het aantal openingen van een individueel huishouden. De afvalstoffenheffing is bedoeld om alle kosten die te maken hebben met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, te dekken. Het heeft dus niet alleen betrekking op restafval, maar ook de milieustraat, een deel van de kosten voor straatreiniging en op de inzameling en verwerking van onder andere glas, PMD en textiel.

Huishoudens

Meerpersoonshuishoudens hebben in de regel meer afval dan 1- en 2-persoonshuishoudens. Ze produceren meer gft-, papier- en plastic-afval. Die extra hoeveelheden zijn in de afvalstoffenheffing verwerkt.
Voor een huishouden met meerdere personen heeft de gemeente dus hogere kosten voor afvalverwerking en het gebruik van de voorzieningen. Vandaar dat een meerpersoonshuishouden meer afvalstoffenheffing betaalt.

Is het niet eerlijker dat degene die meer restafval aanbiedt, ook meer betaald?

Er zijn verschillende afvalinzamelsystemen in Nederland. Gemeente Vlissingen heeft in 2021 gekozen om service te bieden op herbruikbare afvalstromen en om restafval zoveel mogelijk te ontmoedigen (omgekeerd inzamelen). Nu heeft nog lang niet iedereen in onze gemeente de mogelijkheid om zijn/haar afval goed te scheiden. Daarom bieden we op dit moment nog relatief veel mogelijkheden voor het weggooien van restafval.

Uitbreiding

De komende periode gaan we eerst de voorzieningen voor herbruikbare afvalstromen uitbreiden. Pas als iedereen voldoende mogelijkheden heeft om afval te scheiden, zullen we het restafval nog verder ontmoedigen. Zoals bijvoorbeeld het aantal openingen (nog verder) terug te brengen.
Om het restafval straks gericht te kunnen ontmoedigen, hebben we onderscheid gemaakt in de grootte van de huishoudens.