Vraag- en antwoordlijst over opvang uit Oekraïne

Vragen en antwoorden

Algemeen

 • Waar kan ik terecht met een initiatief om Oekraïense ontheemden te helpen?
  Antwoord: we vragen inwoners om deze initiatieven te mailen naar e-mail noodopvang@vlissingen.nl;
 • Waarom willen we een overzicht hebben van de personen in de gemeente Vlissingen die vluchtelingen in huis opvangen?
  Antwoord: dit is belangrijk om grip te krijgen op de situatie. Vooral met het oog op registratie en het aanbieden van zorg en onderwijs;
 • Veilig op de vlucht?
  Antwoord: door de oorlog in Oekraïne zijn vrouwen, kinderen en mannen op de vlucht. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen.
  Ben je op de vlucht? Wees alert op een aantal punten! Ze staan in de op deze pagina bijgevoegde flyer;
 • Waar in Vlissingen worden Oekraïense ontheemden opgevangen?
  Antwoord: in gezamenlijke opvanglocaties in Westerzicht en West-Souburg (beide goed voor ongeveer 50 plekken) en in woningen verspreid door de gemeente. In totaal heeft de gemeente 169 opvangplekken gerealiseerd;
 • Ik wil mijn huis beschikbaar stellen voor de opvang van vluchtelingen.
  Antwoord: wij adviseren u de website van Vluchtelingenwerk Nederland te bezoeken. Hier vindt u onder meer de mogelijkheid om uzelf aan te melden bij Takecarebnb. Deze organisatie houdt zich bezig met de opvang van vluchtelingen door particulieren en werkt samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik mensen thuis opvang?
  Antwoord: In de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)van de Rijksoverheid vindt u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar op te letten en welke voorzieningen voor de ontheemden beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs;
 • Krijgen wij als gastgezin een financiële tegemoetkoming in de kosten?
  Antwoord: het gastgezin krijgt van de overheid geen financiële vergoeding voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne. Wel kunnen gast en gastgezin op vrijwillige basis afspraken maken over een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de woon- en energielasten. Dit bedrag mag nooit hoger zijn dan de wooncomponent die de gast die dag ontvangt; 
 • Heeft opvang bieden gevolgen voor mijn toeslagen, uitkering of gemeentelijke belastingen?
  Antwoord: als u een ontheemde uit Oekraïne (tijdelijk) in huis opneemt, kan dit invloed hebben op uw eigen uitkeringen, toeslagen of lokale heffingen. In de Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners wordt per uitkering, toeslag of heffing uitgelegd wat de gevolgen kunnen zijn. Als de verblijfsstatus van de inwonende Oekraïner verandert heeft dit mogelijk financiële gevolgen voor uitkeringen en toeslagen van het gastgezin.
  Het kabinetsbeleid is erop gericht dat het aanbieden van Particuliere Opvang geen nadelige consequenties mag hebben voor toeslagen en uitkeringen die het gastgezin ontvangt;
 • Kunnen Oekraïense vluchtelingen (medisch noodzakelijke) hulp krijgen en wordt dit vergoed?
  Antwoord: als uw gast gezondheidszorg nodig heeft en het is geen noodgeval, dan kunt u aan uw eigen huisarts vragen of uw gast langs mag komen voor eerstelijnshulp. De huisarts kan uw gast als dat nodig is, doorsturen naar specialisten voor verdere zorg. Ook bij psychologische problemen kan de huisarts doorverwijzen. 
  Bij een bevalling of problemen rondom de zwangerschap kan uw gast terecht bij een verloskundige of gynaecoloog. Is uw gast in levensgevaar, bel dan direct 112.
  De meeste kosten van de gezondheidszorg aan Oekraïense ontheemden worden vergoed door de Regeling Medische zorg ontheemden uit Oekraïne (RMO). Ontheemden uit Oekraïne hebben recht op medische zorg die in het basispakket zit. Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten basispakket (beperkt) vergoed. Zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Welke zorg vergoed wordt, vindt u op de website www.rmoekraine.nl. Op deze website ziet u ook ook de RMO in het Oekraïens;
 • Moeten Oekraïense vluchtelingen zich in Nederland inschrijven?
  Antwoord: nadat de ontheemde uit Oekraïne een opvangplek bij een gemeentelijke opvang of bij een particuliere opvang heeft gekregen, moet de ontheemde zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar hij verblijft. Ontheemden uit Oekraïne kunnen alleen worden opgevangen als ze zich inschrijven in de BRP. 
  Het is belangrijk dat uw gasten uit Oekraïne zich zo snel mogelijk inschrijven bij de gemeente. Hiervoor moeten zij een afspraak maken. Dit kan telefonisch via 14 0118. Neem een geldig paspoort of ID-bewijs mee naar de afspraak. Zie de bijgevoegde flyer 'Flyer inschrijving Oekraïense vluchtelingen in Nederland'.
 • Huisdieren importeren uit Oekraïne?
  Antwoorden: vluchtelingen en EU-expats die samen met hun huisdieren met spoed uit Oekraïne of Rusland naar Nederland reizen, hebben te maken met regels voor de invoer van hun dier. Deze EU-import regels zijn er om te voorkomen dat dieren gevaarlijke ziektes met zich meebrengen.
  Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit vindt u informatie in het Nederlands, Engels en Oekraïens.
  Leesvoer: