Voertuig te koop aanbieden op de openbare weg

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid. Deze zaken zijn geregeld in de Wegenverkeerswetgeving. De gemeente heeft geen gebieden aangewezen, waar het verboden is een voertuig te koop aan te bieden. Dus ook niet op de openbare weg.

Kan de gemeente een verbod instellen?

De gemeente kan een verbod instellen als:

  • Er weinig beschikbare parkeerruimte in een bepaald gebied is;
  • De verkeersveiligheid in gevaar komt;
  • Het voertuig schadelijk kan zijn voor het uiterlijk van de gemeente.

Kan ik ontheffing krijgen van een verbod?

De gemeente kan u ontheffing verlenen. Aan de ontheffing kunnen speciale voorwaarden worden verbonden.

Aanvragen

Hoe vraag ik ontheffing aan?

U kunt schriftelijk een aanvraag indienen bij de gemeente. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina. In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De datum of periode (en eventueel tijdstippen) waarvoor u ontheffing aanvraagt;
  • De plaats waar het object komt te staan;
  • Een geldig kentekenbewijs;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager en contactpersoon.Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Kosten

Wat kost een ontheffing?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?