Vmbo, Havo en VWO

Vmbo

Het Vmbo is op 1 augustus 1999 is ingevoerd en bestaat uit 'leerwegen', die in de plaats zijn gekomen van het Vbo (Voorbereidend beroepsonderwijs) en Mavo (Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs).
Het Vmbo kent 4 sectoren, met vaste vakkenpakketten. De keuze voor een sector maken leerlingen op zijn vroegst aan het eind van het 2e leerjaar.

Leerwegen

Een leerweg is de route die een leerling volgt van de basisvorming naar het onderwijs dat daarop aansluit. Alle 4 de leerroutes leiden dus naar het middelbaar beroepsonderwijs. De leerwegen zijn:

 1. De theoretische leerweg;
 2. De kaderberoepsgerichte leerweg;
 3. De gemengde leerweg;
 4. De basisberoepsgerichte leerweg.

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg is een nieuw traject ingevoerd, het leerwerktraject. Dit is een leerroute met meer ruimte voor stage of werk. 

Doorstroommogelijkheden

De eerste 3 leerwegen liggen dicht bij elkaar.

 1. De theoretische leerweg kan het beste worden vergeleken met het vroegere Mavo. Deze leerweg geeft toegang tot de vakopleidingen (niveau 3) en middenkaderopleidingen (niveau 4) in het middelbaar beroepsonderwijs. Deze leerweg geeft bovendien de mogelijkheid om door te stromen naar het Havo. De leerling moet dan wel wiskunde én Frans of Duits in het pakket hebben;
 2. De kaderberoepsgerichte leerweg richt zich op de praktijk en bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen;
 3. De gemengde leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg. Deze leerweg bereidt de leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) in het middelbaar beroepsonderwijs. Ook de leerwerktrajecten bereiden in principe voor op de basisberoepsopleidingen.

Sectoren

Elke leerweg kent een keuze uit 4 sectoren:

 1. Techniek;
 2. Economie;
 3. Zorg en welzijn;
 4. Landbouw.

Er bestaan binnen de sectoren verschillende afdelingen. Van 'Bouwtechniek' en 'Elektrotechniek' tot 'Transport' en 'Verzorging'. Sommige scholen bieden een gecombineerd programma aan: het intrasectorale programma. Dit is opgebouwd uit onderdelen van verschillende afdelingen. Niet elke school heeft alle afdelingen in huis. 

Havo

Havo duurt 5 jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het HBO (hoger beroepsonderwijs). Met een bewijs dat de eerste 3 leerjaren met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.

VWO

Het VWO duurt 6 jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs. Met een bewijs dat de eerste 3 leerjaren van het vwo met gunstig gevolg zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.
Tot het VWO behoren het Atheneum en het Gymnasium. Er bestaat ook een Lyceum. Hier kunnen leerlingen zelf kiezen voor het Gymnasium of Atheneum.