Binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen bevindt zich naast de Buitenhaven, een ander deel van de zeehavens van North Sea Port. Deze staan bekend onder de noemer 'Vlissingen-Oost'.

Dienstverlening

Het Vlissingse deel van het zeehavengebied richt zich vooral op scheepsreparatie, de offshore wind, het verwerken, op- en overslaan van fruit, het vervoer van goederen en de dienstverlening daaraan. Voor het afmeren van schepen of het vestigen van uw bedrijf in deze zeehavens, neemt u contact op met North Sea Port, bereikbaar via telefoonnummer (0115) 64 74 00 of e-mail port@northseaport.nl.

Contact

Bij vragen over bestemmingsplannen en vergunningen voor de zeehavens van Vlissingen-Oost (én binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen), kunt u contact opnemen met de heer A. (Aart) Bos van de gemeente Vllissingen. De heer Bos is beleidsmedewerker Economische zaken - havens en bereikbaar via e-mail abos@vlissingen.nl.