Binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen bevindt zich naast de Buitenhaven, een ander deel van de zeehavens van North Sea Port(externe link). Deze staan bekend onder de noemer 'Vlissingen-Oost'.
In het Vlissingse deel van dit zeehavengebied bevinden zich ruim 75 bedrijven. Zij dragen zorg voor zo’n 5.300 directe en 4.500 indirecte arbeidsplaatsen. Op een totaal aantal van 17.730 arbeidsplaatsen in heel Vlissingen gaat het om een substantieel aantal (bron: RIBIZ). Ook dragen zij zorg voor 632 miljoen euro aan directe en 337 miljoen euro indirecte toegevoegde waarde.

Dienstverlening

Het Vlissingse deel van het zeehavengebied richt zich vooral op scheepsreparatie, de offshore wind, het verwerken, op- en overslaan van fruit, het vervoer van goederen en de dienstverlening daaraan. Voor het afmeren van schepen of het vestigen van uw bedrijf in deze zeehavens, neemt u contact op met North Sea Port(externe link), bereikbaar via telefoonnummer (0115) 64 74 00 of e-mail port@northseaport.nl.

Contact

Bij vragen over bestemmingsplannen en vergunningen voor de zeehavens van Vlissingen-Oost (én binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen), kunt u contact opnemen met de heer A. (Aart) Bos van de gemeente Vllissingen. De heer Bos is beleidsmedewerker Economische zaken - havens en bereikbaar via e-mail abos@vlissingen.nl.