Vlissingen in cijfers

Enkele cijfers

  • Op 1 januari 2024 telde de gemeente Vlissingen 45.381 inwoners (bron: BRP Vlissingen). Dit is 12% van de Zeeuwse bevolking;
  • Op 1 januari 2023 bedroeg het aantal huishoudens 22.903 (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek);
  • Op 1 januari 2023 telde de gemeente Vlissingen 23.243 woningen (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Zeelandscan

De ZeelandScan is een database waarmee u zelf aan de slag kunt gaan met indicatoren en cijfers over de leefbaarheid en gezondheid in Vlissingen en Zeeland. De ZeelandScan is een samenwerking tussen GGD Zeeland, ZB|Planbureau en Robuust en biedt informatie over onderwerpen als samenstelling bevolking, gezondheid, leren, wonen, werken, ondersteuning, welzijn en sociaal netwerk.

Leefbaarheidsmonitor

In de gemeente Vlissingen is in 2005 voor het eerst een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd via de methode 'Lemon', de Leefbaarheidsmonitor. Lemon is een instrument, waarmee de beleving van leefbaarheid in kaart wordt gebracht door een gerichte enquête onder inwoners. Gemeente Vlissingen voert dit onderzoek samen uit met de woningbouwcorporaties Woonburg en l’escaut Woonservice. In 2007, 2009, 2013 en 2017 vonden vervolgonderzoeken plaats.
U kunt de uitkomsten van deze onderzoeken inzien op de website van Lemoninternet