Visie en actieplan Vlissingen, Binnenstad aan Zee

Werk aan de winkel in Vlissingen

De gemeente Vlissingen en de Vlissingse Ondernemers Centrale (VOC) werken samen aan het aantrekkelijker maken van de Vlissingse binnenstad. Samen met een groep ondernemers, inwoners en actieve betrokken Vlissingers hebben zij een binnenstadsvisie gemaakt met 5 pijlers. Deze zijn gericht  op een passend winkel- en horecagebied, waar het goed wonen is en waar de toerist zich prettig voelt.
De kernboodschap is: zorg dat de binnenstad leuker wordt en verbind de (economische) functies meer aan elkaar in de binnenstad. Op deze wijze kunnen de ondernemers de bezoekers beter bedienen en langer vermaken. Dit jaagt het ondernemen aan in de stad en verbetert het imago van de binnenstad. Deze visie is op 28 februari 2019 vastgesteld door de gemeenteraad van Vlissingen.

Verbinding leggen en aan de slag

Veranderingen in het bezoek aan binnensteden (minder winkelen, meer beleven in eten en drinken, meer vrijetijdsbesteding) zijn voor de VOC en de gemeente de reden, om de economische functies in de stad beter met elkaar te verbinden.
Een bezoek aan de Vlissingse binnenstad is flaneren op de boulevards, fietsen langs de kustlijn, een rondje lopen door de winkelstraten, een bezoek brengen aan een restaurant, het vermaak in de bioscoop of attractie en het bijwonen van een evenement. Een bredere aandacht voor de samenhang van deze functies is nodig voor de economische versterking ervan.

Aan de slag

De gemeente, ondernemers en inwoners zijn naar aanleiding van de visie aan de slag gegaan met een actieplan. Activiteiten op gebied van evenementen, communicatie en openbare ruimte pakken we samen op.
Voor dit doel is Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee opgericht, die de uitvoering van het actieplan coördineert en aanjaagt. De stichting fungeert als schakel tussen de bewoners en het bedrijfsleven in de binnenstad en de gemeente. Hierbij staan de merkwaarden van Vlissingen centraal:

  • Maritiem (water, helden, blauw);
  • Stoer (mentaliteit, dapper, doortastend);
  • Gastvrij (iedereen is welkom);
  • Kleurrijk (historie, contrasten, diversiteit).

Activiteiten Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee

Doel

Un samenspraak met goede vertegenwoordigers van relevante stakeholders en met hulp van externe expertise, een samenhangend advies opstellen over de integrale ontwikkeling van de (binnen) stad van Vlissingen.

Motief

In aansluiting op de visie voor de binnenstad die door de gemeenteraad is vastgesteld in maart 2019, is er sprake van een aantal samenvallende omstandigheden die aanleiding geven (zo niet dwingen) tot onconventioneel denken over inrichting en gebruik van de binnenstad.

  • Duurzaamheid;
  • Economie;
  • Gezondheid;
  • Benutting compensatie Marinierskazerne.

Waarom neemt de stichting het initiatief?

Stichting Vlissingen Binnenstad aan Zee heeft van het gemeentebestuur de opdracht gekregen om vanuit haar onafhankelijke positie en in samenspraak met stakeholders, meerwaarde te leveren aan ontwikkeling, inrichting en gebruik van de binnenstad.