Vestigingsvergunning bedrijven

Na het afschaffen van de Vestigingswet in 2007 heeft u geen vestigingsvergunning meer nodig. Dat betekent niet, dat u als startend bedrijf helemaal geen vergunning(en) meer nodig heeft. Er worden wel degelijk eisen gesteld aan veiligheid, gezondheidsbescherming en milieu. Deze staan omschreven in regelingen als Wet Milieubeheer, de ARBO-wet, de Warenwet, de Drank- en horecawet, het Bouwbesluit en de wet Wegvervoer goederen.

Mag ik op elke plek in de gemeente Vlissingen een bedrijf starten?

Dat is niet altijd mogelijk. De gemeente heeft bestemmingsplannen opgesteld. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er in een bepaald gebied mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Past uw bedrijf niet in een bestemmingsplan, dan kunt u de gemeente vragen om een aanpassing van het bestemmingsplan. Ook de gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor uw bedrijf.
Overweegt u een bedrijf in Vlissingen te starten? Laat u dan ook informeren door de gemeente! Zie voor meer informatie:

Heeft deze informatie u geholpen?