Verhuizing, vanuit het buitenland

Komt u uit het buitenland en wilt u (opnieuw) in Nederland gaan wonen voor een langere periode dan 4 maanden? Dan moet u binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk aangifte doen bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. Maakt u hiervoor een afspraak, dit kan alleen telefonisch via 14 0118.

Wat moet ik meenemen bij de aangifte van 1e inschrijving?

  • Een identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven moet worden. Vaak is dit een reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt;
  • Bij een vreemde nationaliteit dient u ook een geldig verblijfsdocument van de IND mee te nemen. Hieruit blijkt dat u rechtmatig verblijf heeft in Nederland;
  • Indien van toepassing: een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden;
  • Als u zich wilt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius dan heeft u ook een bewijs van uitschrijving (origineel) nodig;
  • Getekend huur- of koopcontract van uw woning of een getekende toestemmingsverklaring en legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar van het pand;
  • Neem alle originele documenten uit het buitenland (niet ouder dan 1 jaar) van uzelf en van uw kinderen mee, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Documenten die niet in het Nederlands of Engels zijn opgemaakt, moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. De documenten moeten (afhankelijk van het land van afgifte) voldoen aan de legalisatievoorschriften. Voor meer informatie kunt u terecht op de website nederlandwereldwijd.

Heeft deze informatie u geholpen?