Verhuizing, doorgeven

Direct aanvragenAfspraak maken

Verhuist u naar of binnen de gemeente Vlissingen? Dan moet u dat melden bij de gemeente Vlissingen. Verhuist u van de gemeente Vlissingen naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente.
U kunt de verhuizing maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing doorgeven. Als u al verhuisd bent, moet u dat binnen vijf dagen melden. Bent u te laat met doorgeven, dan geldt de dag van het doorgeven als verhuisdatum.
Als de complete aangifte via de post of mail gedaan wordt, is de verhuisdatum gelijk aan de datum van ontvangst bij de gemeente. Als de aangifte niet compleet is, dient u de ontbrekende stukken binnen 3 weken aan te leveren.

Wat heb ik nodig om aangifte te doen?

 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Bij een verhuizing binnen de gemeente Vlissingen, het formulier aangifte verhuizing;
 • Bij vestiging in de gemeente Vlissingen vanuit een andere gemeente het formulier aangifte van vestiging gemeente Vlissingen;
 • Als u geen hoofdbewoner bent, een ondertekende toestemming van de hoofdbewoner. U gebruikt hiervoor het formulier toestemmingsverklaring inwoning. U heeft dan ook een kopie nodig van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner;
 • Als dit van toepassing is, een kopie van het ondertekende huur- of koopcontract.

Wie kan de aangifte van verhuizing doen?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven;
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door;
 • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld;
 • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen;
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen. Bent u niet gehuwd of bent u geen geregistreerde partners, dan moet u beiden de verhuizing doorgeven;
 • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd;
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Heeft deze informatie u geholpen?