Digitaal doorgeven

Het is ook mogelijk dat een instelling de verhuizing digitaal doorgeeft aan de gemeente. Bij de aangifte moet een verklaring (van het hoofd) van de instelling worden geüpload, waarin staat dat de betreffende persoon in de instelling woont. Ook moet een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die verhuist worden bijgevoegd. 
Via e-herkenning kan een verhuizing naar een instelling worden doorgeven.

Heeft deze informatie u geholpen?