Onder venten wordt verstaan 'Het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis'. Met andere woorden: venten is artikelen en diensten verkopen langs de deur of op straat.
In 2009 is de ventvergunning afgeschaft. Het venten is toegestaan, tenzij het gevaar oplevert voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu.

Welke regels gelden voor het venten?

 • U moet bij de gemeente melden dat u gaat venten, dit kan ook via e-mail gemeente@vlissingen.nl;
 • U mag tijdens het venten geen vaste plaats hebben, zoals een kraam of tafel;
 • U moet tijdens het venten een legitimatiebewijs bij u hebben.

Kan ik overal venten?

Nee, venten is niet toegestaan:

 • In de binnenstad van Vlissingen;
 • Op de Boulevard Evertsen, de Boulevard Bankert en de Boulevard de Ruijter;
 • Op alle Vlissingse stranden, inclusief de glooiing;
 • Binnen een afstand van 200 meter van evenementen en de door de gemeente aangewezen marktplaatsen;
 • Binnen een afstand van 200 meter van openbare gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen en kerken;
 • Binnen een afstand van 200 meter van locaties waarvoor de gemeente een standplaatsvergunning heeft verleend.

Aanvragen

Wat heb ik nodig om een melding voor venten te doen?

U heeft het volgende nodig:

 • Gegevens van de aanvrager (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Beschrijving van de artikelen of diensten die u wilt venten;
 • Datum, tijdstip en plaats.

Kosten

Wat kost het om een vergunning voor venten aan te vragen?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?