Veiligheid in huis

Rookmelders

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt ruikt u niets, want uw neus werkt dan niet (alleen uw gehoor). Doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt u binnen enkele minuten in een diepe bewusteloosheid.
Hoe sneller u een brand ontdekt, des te meer tijd en kans om het huis veilig te verlaten. Omdat een rookmelder huisbewoners vroegtijdig waarschuwt voor brand kunnen (dodelijke) slachtoffers, brandwonden en ernstige brandschade worden voorkomen. Rookmelders zijn dus van levensbelang en niet alleen als u slaapt! 

  • Belangrijke oorzaken van woningbranden zijn menselijk handelen (roken, koken), een defect of slecht werkend apparaat en kortsluiting;
  • De kans op brand in de woning is tamelijk groot: 1 op 67 woningen wordt jaarlijks door brand getroffen.

Verplicht vanaf juli 2022

Vanaf juli 2022 is een rookmelder op elke etage van uw woning wettelijk verplicht. Voor zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen. Deze verplichting houdt in dat op iedere etage waar zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte/kamer bevindt, minstens 1 rookmelder in de vluchtweg geplaatst moet worden. Dit is meestal in de gang of overloop die leidt naar de voor- of achterdeur. 
Zie voor meer informatie onder andere de volgende websites.