Veilig ondernemen bedrijventerreinen

Gemeente, ondernemers(vereniging), politie en brandweer werken nauw samen om de veiligheid op de stedelijke bedrijventerreinen in Vlissingen te bevorderen. Dat gebeurt in het overleg Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen.

  • Klachten over onveilige situaties, schade, achterstallig onderhoud en dergelijke op bedrijventerreinen, kunt u melden bij de gemeente Vlissingen;
  • Vermoedens van 'ondermijning' (bedreigende situaties, aantasting integriteit en dergelijke) kunt u melden via e-mail ondermijning@vlissingen.nl.