Veelgestelde vragen Omgevingswet voor bedrijven

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw.
Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wie gaat er aan de slag met de Omgevingswet?

Eigenlijk wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving.
Gemeenten leggen in hun omgevingsplan niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen wel werd gedaan. Door plannen globaler te beschrijven ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar in bepaalde situaties wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie).

Wat betekent de Omgevingswet voor ondernemers?

 • Heldere, concrete regels;
 • Eén loket voor meervoudige aanvraag;
 • Regie op de aanvraag;
 • Uitgangspunt is snelle procedures (maximaal 8 weken);
 • Via één overzicht meteen duidelijk wat er kan en mag op een bepaalde locatie;
 • Robuuste, toegesneden vergunning;
 • In bepaalde situaties zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen;
 • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk;
 • Een oplossing kiezen die past bij uw bedrijf;
 • Focus op de kwaliteit van het initiatief: ‘ja’, mits.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

 • Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken.
  De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat er niet alleen snellere, maar ook betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van.
 • Ambtenaren en inwoners hebben in de toekomst via het Omgevingsloket toegang tot dezelfde informatie;
 • Het aanvragen van een (omgevings-)vergunning gaat vanaf 1 januari 2024 sneller.

Heeft de Omgevingswet ook nadelen?

Bij een verbouwing staat niet alles meteen op de goede plek. Dat duurt even en het kan ook wel eens fout gaan.
Alle losse wetten en regels vallen straks onder één nieuwe wet. Dat is nieuw. Bovendien gaan we (inwoners, ondernemers en overheid) anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn en niet alles zal meteen goed gaan.
Uiteindelijk gaan we ervan uit dat met de Omgevingswet de besluitvorming beter wordt en sneller gaat.