Veelgestelde vragen Baskensburg-West

Is het al bekend voor welke ontsluitingen de gemeente Vlissingen kiest met betrekking tot het nieuw te ontwikkelen terrein Baskensburg?

Ja, de gemeenteraad heeft in mei 2023 ingestemd met het verhogen van het krediet. Als de aanbesteding goed verloopt, wordt de ontsluitingsweg via de entree bij sporthal Baskensburg aangelegd.

Is er al meer bekend over het wel of niet kiezen voor een ontsluiting via de Sloeweg?

Het verkeersonderzoek toont aan dat een rotonde voor het ontsluiten van Baskensburg-West niet van toegevoegde waarde is voor het gebied. De raad heeft hier nog geen besluit op genomen.

Wie kunnen we benaderen met vragen over het project?

De gemeente heeft toegezegd een onderzoek in te stellen met betrekking tot de verkeers- en parkeertellingen rondom Baskensburg. Heeft deze al plaatsgevonden en zo ja wanneer kunnen we de resultaten hiervan verwachten?

In het onderzoek naar de noodzaak/wenselijkheid van een rotonde zijn ook het aantal verkeersbewegingen voor nieuwe functies meegenomen.

Wat is de status van de realisatie van een nieuwe gemeenteloods achter de buurt?

De realisatie is vertraagd door een mislukte eerdere aanbesteding. Inmiddels is een partij gevonden die voor het casco voldoet aan onze eisen binnen het beschikbare budget.

Hoe gaat de gemeente om met de afspraken rondom routing bouwverkeer en hekwerken rondom Baskenburg?

Het bouwverkeer zal rijden langs de sporthal Baskensburg.

Uit de krant hebben wij vernomen dat de tennisverenigingen en gemeente in gesprek zijn over andere locatie. Betekent dit dat de tennis dan definitief niet naar Baskensburg komt? 

Het klopt dat we in gesprek zijn met de tennisverenigingen over een locatie aan de Nieuw Bonedijkelaan. Tennisvereniging Souburg heeft aangegeven graag op de huidige locatie te blijven.