Uitvraag Bevrijdingsfestival 2024

Dit is een oud bericht.

De gemeente Vlissingen zoekt een ervaren en creatieve partij voor de organisatie in 2024 van het Bevrijdingsfestival Zeeland en het Straattheater Festival in Vlissingen. Voor de organisatie van beide festivals is subsidiebudget beschikbaar.
Op 14 locaties verspreid over heel Nederland wordt op 5 mei Bevrijdingsdag gevierd met Bevrijdingsfestivals. Het Bevrijdingsfestival Zeeland staat symbool voor vrijheid, verbinding en het herdenken en vieren van onze bevrijding in 1944-1945. Het Straattheater Festival staat voor creativiteit, jong talent en cultuur. De gemeente stelt het op prijs dat er een moderne twist aan beide evenementen wordt gegeven, maar wil ook bepaalde tradities behouden.

Subsidieaanvraag

Geïnteresseerde organisatoren kunnen ervoor kiezen een subsidieaanvraag in te dienen voor beide festivals of voor één van beide. In de uitvraag staat beschreven waarmee in dat verband rekening dient te worden gehouden en via welk proces de gemeente tot besluitvorming over de ontvangen aanvragen zal komen.