Uitstalling openbare ruimte exploiteren

Direct aanvragen

Ondernemers mogen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. Deze moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Soms is een vergunning niet nodig. In het document Nadere regels uitstallingen op openbare plaatsen in de gemeente Vlissingen 2014. kunt u de regels nalezen.

Aanvragen

Hoe maak ik een uitstalling kenbaar?

U maakt de uitstalling kenbaar aan de gemeente via het digitaal loket.
Op basis van deze aanvraag wordt de precario-heffing berekend voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?