Minderjarigen kunnen alleen reizen en in gezelschap van ouder(s) en/of begeleider(s). Minderjarigen moeten toestemming hebben van het ouderlijk gezag om te reizen. Tijdens de paspoortcontrole (een reis buiten het Schengengebied) kan de Koninklijke Marechaussee volgens de wet deze toestemming controleren.
Het is niet per definitie zo dat degene waar de minderjarige woont ook het gezag heeft. Een rechter kan een uitspraak hebben gedaan waardoor het gezag aan een ander is toegekend.

Ouders/begeleiders

Van ouders en/of begeleiders wordt niet verwacht dat zij standaard een verklaring bij zich hebben waaruit het ouderlijk gezag blijkt of waaruit blijkt dat de minderjarige de grens over mag.
Er zijn een aantal documenten die de ouder(s) of begeleider(s) mee kan nemen zodat de paspoortcontrole vlotter gaat. Dit kunnen de volgende documenten zijn:

  • verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder;
  • recent uittreksel gezag register;
  • recent uittreksel BRP van het kind;
  • kopie van paspoort van toestemming gevende ouder;
  • eventueel uitspraak met betrekking tot gezag en omvang;
  • eventueel het ouderschapsplan;
  • eventueel geboorteakte;
  • eventueel kopie van retourticket van het kind.

Meer informatie en het in te vullen formulier voor toestemming om te reizen met een minderjarige naar het buitenland, vindt u op de website van de Koninklijke Marechaussee. Hier vindt u ook de Engelse versie van het formulier.

Heeft deze informatie u geholpen?