In november 2020 heeft de gemeenteraad van Vlissingen de Toeristische visie van de gemeente Vlissingen 2030 vastgesteld. In deze visie worden de kansen voor toerisme in Vlissingen beschreven.

  • In dit document is ook een strategie opgenomen. Hierin staat hoe we de kansen voor Vlissingen willen verzilveren;
  • In juni 2021 heeft het College van B&W de Uitvoeringsagenda vastgesteld. Hierin staat wat de gemeente tot en met 2024 gaat doen.

Visie

Zeeland wordt bezocht door bezoekers die sterk georiënteerd zijn op strandbeleving. De verwachting is dat het aantal toeristen de komende 10 jaar sterk gaat groeien, maar minder voor de strandbeleving komen. Een kans voor Vlissingen.

Keuze

In de nieuwe visie kiest de gemeente Vlissingen om nieuwe groepen bezoekers te benaderen. Bezoekers die geïnteresseerd zijn in de stedelijke uitstraling van Vlissingen als een stad van contrasten. Hierdoor ontstaan kansen voor structureel meer verblijfsaccommodaties met kwaliteit. Dat heeft dan een positief effect op de lokale economie. 
Voor deze nieuwe doelgroep is Vlissingen een uitvalsbasis voor een bezoek aan de rest van Zeeland. Gasten worden digitaal verleid om naar Vlissingen te komen. Hierbij werkt de gemeente samen met andere steden in Zeeland. Het Stationsgebied zal het verkeersknooppunt van deze nieuwe doelgroep worden. Voor de toeristen die nu al Zeeland bezoeken en die naar Vlissingen komen als het slecht weer is, is de Spuikom de plaats voor vertier en ontspanning.

Positief effect

De groei van kwaliteitstoerisme zal een positief effect hebben op de leefbaarheid van Vlissingen. Toeristen zorgen voor extra bestedingen, waardoor Vlissingen aantrekkelijk blijft om er te wonen met aantrekkelijke voorzieningen.
De Toeristische visie 2030 vindt u in de aan deze pagina toegevoegde downloadtabel.

Positionering

Voor de toerist heeft Vlissingen een uniek aanbod. Een stad met elkaar versterkende contrasten.

  • Een historische maritieme beleving van de oude 17e eeuwse binnenstad én een 21e eeuws stadsdeel aan het water met een maritiem industrieel karakter;
  • Overblijfselen van de strijd van Vlissingen als poort naar de wereldzeeën én de verhalen van roemruchte inwoners van de gemeente Vlissingen;
  • Een boulevard met een badstrand op het zuiden ('the balcony of Zeeland'), met een groen achterland waar bezoekers actief kunnen recreëren.

Strategie

De gemeente richt zich de komende 10 jaar op de sterke toeristische punten van Vlissingen. De sterke punten zijn de elkaar versterkende tegenstellingen, zoals die zijn beschreven in de paragraaf 'Positionering'.

Doelgroepen

Om dit te bereiken kiest de gemeente voor 2 doelgroepen waarvan het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) verwacht dat deze heel interessant zijn. Deze doelgroepen zijn de ‘kwaliteitzoekers’ en de ‘onafhankelijke avontuurlijke reiziger’. Doelgroepen die relatief veel te besteden hebben en die we digitaal gaan benaderen.
Om deze groep in Vlissingen te laten overnachten, kan het aantal toeristische overnachtingen met naar verwachting 1.600 slaapplaatsen toenemen. Om te zorgen dat hierdoor inwoners weinig hinder ervaren, stelt de gemeente duidelijke regels op waar die nieuwe verblijfsaccommodaties aan moeten gaan voldoen.

Dagtoerisme

De gemeente zal zich terughoudend richten op dagtoerisme. Promotie naar deze doelgroep en het organiseren van activiteiten, is het belang van de Vlissingse ondernemers en daarmee hun verantwoordelijkheid.

Uitvoeringsagenda 2021-2024

In de Uitvoeringsagenda staat wat de gemeente gaat doen om de doelen te bereiken. Hierbij pakken wij vooral de rol van kadersteller en handhaver op. Daarnaast zal de gemeente nieuwe ontwikkelingen die aansluiten bij de toeristische visie, stimuleren. De gemeente gaat hierbij niet de exploitatie van organisaties structureel steunen.

Prioriteit

Prioriteit heeft het formuleren van richtlijnen, waarlangs de kwaliteit van nieuwe verblijfsaccommodatie én de impact op de leefbaarheid getoetst kan worden.

  • In samenhang met de gemeentelijke citymarketing, zal de gemeente samen met de ondernemers de promotie vorm geven en oppakken;
  • Nieuwe initiatieven van private partijen die aansluiten bij de visie, proberen we een kans te geven en zullen worden gefaciliteerd. Deze initiatieven kunnen dienen als een vliegwiel voor nieuwe ontwikkelingen. Hierbij staat het verbeteren van de beleving van de stad centraal (zie de paragraaf 'Positionering').

De Uitvoeringsagenda vindt u in de aan deze pagina toegevoegde downloadtabel.

Inventarisatie huidige situatie

De Toeristische visie 2030 is tot stand gekomen na onderzoek van het huidige toerisme in Vlissingen. Voor deze analyse is samen met belanghebbenden (de zogenaamde 'stakeholders') een sterkte-zwakte analyse gemaakt. Wat zijn de sterke en zwakke punten van toeristisch Vlissingen en waar liggen kansen en bedreigingen? Het college van burgemeester en wethouders heeft in oktober 2019 het resultaat van deze analyse vastgesteld.
Daarnaast zijn er nog 2 onderzoeken uitgevoerd:

  1. Een inventarisatie van de kansen op het gebied van verblijfsaccommodaties;
  2. Een inventarisatie over de omvang en het economisch belang van toerisme in Vlissingen.

De rapportages van beide onderzoeken vindt u terug in de bijgevoegde downloadtabel.