Tijdelijke verhuurvergunning

De Leegstandwet maakt het mogelijk om woningen die te koop staan in de gemeente Vlissingen, tijdelijk te verhuren. U moet wel een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dit biedt u als eigenaar een aantal voordelen:

 • U kunt doorgaan met de verkoop van de woning. In de tijdelijke huurovereenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over de opzegging. De huurder bouwt geen huurbescherming op;
 • U kunt dubbele hypotheeklasten op deze manier (gedeeltelijk) compenseren.

Tijdelijk verhuren van een particuliere woning die te koop staat, kan alleen als de woning: 

 • Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning); 
 • In de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan, onafgebroken door de eigenaar bewoond is geweest;
 • Als de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd en sindsdien door de eigenaar is bewoond geweest (de eigenaar is dus de laatste bewoner);
 • In de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan, de woning niet langer dan 3 jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest als woonruimte.

Welke voorwaarden zijn er aan een vergunning verbonden?

 • De woning valt onder één van de wettelijke categorieën koopwoningen;
 • De woning moet leegstaan;
 • Van de eigenaar/verhuurder kan niet worden verlangd, dat hij de woning "op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting". Zoals verkopen, permanente verhuur of zelf in de woning gaan wonen;
 • De woning moet in voldoende mate worden bewoond;
 • Voor de woning is nog niet eerder een tijdelijke verhuurvergunning afgegeven.

Hoe lang geldt de vergunning voor tijdelijke verhuur van mijn woning?

De tijdelijke verhuurvergunning geldt voor maximaal 5 jaar.

Zitten er ook nadelen aan een tijdelijke verhuur van mijn woning?

Ja, er zijn ook nadelen. Zo is de hypotheekrente voor de verhuurde woning niet langer aftrekbaar voor de belasting. Daarnaast is het huurrecht gecompliceerd. Een vormfout in een huurcontract is zo gemaakt, wat nadelig voor u kan uitpakken.
Het is verstandig om u vooraf te laten adviseren. Bijvoorbeeld door de Belastingdienst, een financieel adviseur of een jurist.

Aanvragen

U kunt bij de gemeente schriftelijk een aanvraag indienen. Zie de contactpagina voor het adres. 
Na ontvangst neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. U krijgt binnen 8 weken antwoord. Uw aanvraag moet uit de volgende zaken bestaan:

 • Bewijs van eigendom: kopie eigendomsbewijs Kadaster, kopie hypotheekakte of via de akkoordverklaring hypotheekverstrekker;
 • Bewijs van huis in verkoop: verkoopopdracht makelaar, advertentietekst of taxatierapport;
 • Berekening huurprijs op basis van het woningwaarderingsstelsel (puntentelling). U kunt deze berekening zelf uitvoeren op de website www.huurcommissie.nl. Kiest u voor 'Huurprijscheck';
 • Bij inschakeling van een intermediair: een schriftelijke volmacht van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een vergunning?

Een vergunningaanvraag kost € 158,40.

Heeft deze informatie u geholpen?