Direct aanvragen

  • Voor mestopslag langer dan 14 dagen en korter dan 6 maanden, moet u een melding indienen. Deze verplichting geldt alleen als de mestopslag buiten een bestaande milieu-inrichting plaatsvindt. 
    De melding moet minimaal 4 weken voorafgaand (te rekenen vanaf de 1e mestaanvoer) worden ingediend;
  • Voor mestopslag langer dan 6 maanden moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kunt u doen via het Omgevingsloket.

Vragen

Heeft u vragen over mestopslag? Neemt u dan contact op met het cluster Vergunningen van de gemeente Vlissingen. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 71 56.

Heeft deze informatie u geholpen?