Op woensdag 6 april 2022 organiseerde het gemeentebestuur van Vlissingen een feestelijke herdenkingsbijeenkomst in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. De sprekers van die middag waren burgemeesters A.R.B. Van den Tillaar en J. Wienen, hoogleraren H. Pleij, J. Pollmann en historici P. van Druenen en R. Fagel. De muziek werd verzorgd door het Zeeuws Koperkwintet.
Er werd onder andere gesproken over de rol van Vlissingen in de Tachtigjarige Oorlog en over de belangrijke waarden - Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid -& die toen bevochten werden.

Geschiedenis

Op 6 april 2022 is het precies 450 jaar geleden dat Vlissingen in opstand kwam tegen de Spaanse bezetter en deze uit de stad verdreef. Hiermee schreef Vlissingen geschiedenis: het was de 1e stad in De Lage Landen die zicchzelf (anders dan Den Briel) zichzelf op eigen kracht bevrijdde. Hiermee leverde Vlissingen een belangrijke bijdrage laan 'de geboorte' van Nederland.

Inbreng inwoners, verenigingen en ondernemers

In 2021 hebben wij inwoners, verenigingen en ondernemers opgeroepen om een bijdrage te leveren aan het themajaar. Op 6 oktober 2021 was er een informatieavond op het stadhuis. Hier konden Vlissingers hun plannen en ideeën voor het themajaar met ons en elkaar delen. Resultaat: diverse aantrekkelijke evenementen in Vliisngen tijdens het themajaar! Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft geld beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling. 

Evenementenkalender 1572

Tijdens het themajaar werden het hele jaar door verschillende evenementen georganiseerd. Zie voor meer informatie de Evenementen Kalender 1572(externe link).

Boekpresentatie  "Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd" door Dirk H.A. Kolff

Op vrijdag 29 april 2022 werd het nieuwe boek van Dirk H.A. Kolffie'Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd' gepresenteerd in het stadhuis in Vlissingen.

Deelnemers themajaar

De volgende organisaties zijn aangesloten bij het themajaar 'De Vlissingse Opstand 1572'.

  • muZEEum;
  • Stichting Vesting Vlissingen;
  • Koninklijke Harmonie Ons Genoegen;
  • Muziekvereniging Vlijt en Volharding;
  • Stadswandeling Vlissingen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.geboortevannederland.nl(externe link).