Terugkoppeling enquête Claverveld fase 1

Op 27 februari 2023 hebben wij de resultaten van de enquête over Claverveld fase 1 ontvangen. De aanleiding om een enquête op te stellen was dat er behoefte was om de wijk te evalueren en te kijken of het geschetste beeld uit het beeldkwaliteitsplan overeenkomt met de situatie zoals deze nu is.
Allereerst willen wij de heer Struijk en de medebewoners die hebben geholpen met het opstellen en uitwerken van de enquête, bedanken voor de gedane inzet.

Terugkoppeling enquête

Op 28 maart 2023 hebben wij de uitkomsten van de enquête besproken met de opstellers. Om alle deelnemers aan de enquête dezelfde inhoudelijke terugkoppeling te geven, kiezen wij ervoor u persoonlijk te informeren via deze projectpagina.
De uitkomst van dit gesprek en onze inhoudelijke reactie op de enquête, lichten wij in de bijlagen toe. Alle vragen en opmerkingen die niet aan bod komen in de bijlage ‘Reactie enquête Claverveld fase 1’, hebben wij individueel beantwoord in de bijlage ‘Samenvatting vragen enquête Claverveld fase 1’.

Update ontwikkelingen

Deze projectpagina wordt ook voorzien van updates t.a.v. de ontwikkelingen Claverveld fase 1. Als u niet in staat bent de informatie via de projectpagina in te zien, dan kunt u via de volgende gegevens contact opnemen zodat wij u de informatie kunnen e-mailen.

Contact

Wij hebben de uitkomsten van de enquête met zorg proberen te beantwoorden. Mochten er naar aanleiding van deze terugkoppeling alsnog vragen leven, dan kunt u ons altijd een e-mail sturen of bellen. Indien nodig kan er ook een persoonlijk gesprek plaatsvinden of kunnen we met een afvaardiging vanuit de wijk of straat spreken.
U kunt contact opnemen met de heer Q. van Dijk van de gemeente. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 70 84 of e-mail qvandijk@vlissingen.nl.

Verkeerstellingen 

In de wijk Claverveld zijn er in de periode 29 maart-13 april 2023 op 3 locaties verkeertellingen gehouden via zogenaamde telslangen. In het document ‘Verkeerstellingen en conclusie Claverveld fase 1', zijn de resultaten en de daar aan verbonden conclusie samengevat.
De volledige verkeerstellingen zijn per straat voor het gemotoriseerd verkeer en gebundeld voor het fietsverkeer, toegevoegd aan de downloadtabel  Verkeerstellingen'.