Taxatieverslag milieu

Bij de aan- of verkoop van onroerende goederen is het belangrijk om na te gaan of:

  • Op het betreffende perceel de bodem verontreinigd is;
  • Er een (ondergrondse) tank aanwezig is.

Deze bodemgegevens en het betreffende bestemmingsplan, kunt u bij de gemeente opvragen.

Welke bodemgegevens ontvang ik?

Locaties die in de woonkernen liggen zijn in veel gevallen historisch verontreinigd. Het gaat hierbij meestal om verontreinigingen met zware metalen en/of PAK’s. Deze verontreinigingen zijn afkomstig van historische (stedelijke) (ophoog) activiteiten, leidingen, regengoten en dergelijke.
Als er geen bodemgegevens over de locatie bekend zijn, wordt dit in het formulier aangegeven als: 'onbekend'. Dit betekent niet dat er geen bodemverontreiniging of een (ondergrondse) tank aanwezig kan zijn. Als u zekerheid wilt over de bodemgesteldheid, dan kunt u het beste voorafgaand aan de koop (of verkoop) een bodemonderzoek laten uitvoeren door een Kwalibo erkend bodemadviesbureau. Een lijst met erkende milieu/bodemadviesbureaus vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Aanvragen

Hoe kan ik bodeminformatie aanvragen?

U kunt deze informatie schriftelijk aanvragen bij de gemeente. U kunt hiervoor het formulier taxatieverslag milieu (pdf, 7 KB) (Lees voor) gebruiken.
Stuurt u het ingevulde formulier naar het e-mailadres taxatie@vlissingen.nl. Binnen een week krijgt u antwoord (wijzigingen voorbehouden).
Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Kosten

Wat zijn de kosten van een aanvraag bodemgegevens?

De kosten zijn € 40,90 per aanvraag. Aan het eind van elke maand ontvangt u een rekening voor alle aanvragen van die maand.

Heeft deze informatie u geholpen?