Tarieven Afvalstoffenheffing Vlissingen 2024

De afvalstoffenheffing is bedoeld om alle gemeentelijke kosten die te maken hebben met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, te dekken.
Vanaf 1 januari 2024 wijzigen de tarieven van de afvalstoffenheffing. We kijken vanaf die datum naar de grootte van het huishouden, dus naar het aantal mensen per huishouden.

Toelichting

We doen dit om te zorgen dat de kosten passen bij de omvang van het huishouden en de hoeveelheid afval. In onze gemeente zijn er vooral 1- en 2-persoonshuishoudens. Daarnaast willen we grotere huishoudens voldoende mogelijkheden geven om hun (rest)afval kwijt te kunnen.

AfvalstoffenheffingAantal huishoudensAfvalsleutel restafval Tarief 2023 (in euro's)Tarief 2024 (in euro's)
  Aantal inworpen per maand werkelijkAantal inworpen per maand in 2024  
1-persoonshuishouden9.7737,415353,77323,86
2-persoonshuishouden7.6889,520353,77346,58
Meerpersoonshuishouden5.49813,230353,77394,62

Tarief afvalstoffenheffing in 2023

  • Het tarief in 2023 per woning was: € 353,77.

Tarieven afvalstoffenheffing in 2024

  • Huishouden bestaande uit 1 persoon: € 323,86;
  • Huishouden bestaande uit 2 personen: € 346,58;
  • Huishouden bestaande uit meer dan 2 personen: € 394,62.

Het gemiddelde van de afvalstoffenheffing in 2024 blijft dus bijna gelijk aan 2023 (gemiddeld € 355,- in 2024). Doordat het tarief wordt aangepast naar de grootte van het huishouden, ontstaat er een betere verdeling van de kosten.

Aantal inworpen restafval met een afvalsleutel per huishouden in 2024

  • Huishouden bestaande uit 1 persoon: 15 inworpen per maand;
  • Huishouden bestaande uit 2 personen: 20 inworpen per maand;
  • Huishouden bestaande uit meer dan 2 personen: 30 inworpen per maand.

Rolcontainer voor restafval

Het aantal inworpen is alleen van invloed op de huishoudens die gebruik maken van een ondergrondse container voor restafval.
Heeft u een rolcontainer voor restafval? Dan verandert er voor u komend jaar nog weinig. Wel krijgt ook u te maken met het aangepaste tarief afvalstoffenheffing.

Medisch regeling

U kunt in aanmerking komen voor meerdere inworpen per maand, wanneer u of personen in uw huishouden als gevolg van een chronische ziekte of medische oorzaak, medisch afval heeft. Denk bijvoorbeeld aan stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0118 of e-mail stadsbeheer@vlissingen.nl.