Studiefinanciering en huisvesting

De studietegemoetkoming biedt verschillende mogelijkheden. Voor de meeste opleidingen aan HBO en universiteit kunt u maximaal 4 jaar een prestatiebeurs of een gewone lening krijgen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
DUO regelt zaken als studiefinanciering, een OV-studentenkaart en beheert de lotingprocedures voor sommige opleidingen.

Huisvesting

In Vlissingen is het makkelijker én goedkoper om woonruimte te vinden dan in andere studentensteden. De meeste studenten wonen in of vlakbij het centrum met alle faciliteiten binnen handbereik.