Stikstof

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden. Deze uitspraak heeft gevolgen voor veel (ruimtelijke) ontwikkelingen, zoals woningbouw en bouw van bedrijven. Bij dit soort ontwikkelingen moet onderzocht worden of ze negatieve effecten hebben op natuurgebieden in de omgeving.

Omgevingsvergunning

Na de uitspraak is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen weer toestemming op grond van de Wet natuurbescherming vereist. Dit kan als onderdeel van een omgevingsvergunning. We noemen dat ‘aanhaken’. Het kan ook via een aparte natuurvergunning.
Provincie Zeeland beoordeelt of voor een project een natuurvergunning is vereist.

Meer informatie

Bij vragen over stikstof kunt u diverse websites van samenwerkende overheden raadplegen. Zoals www.aanpakstikstof.nl en de Helpdesk voor stikstof en Natura 2000.

Contact gemeente

Als u zelf van plan bent om binnen Vlissingen nieuwe bouwactiviteiten uit te voeren, neem dan contact op met de heer J. Treurniet. Bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 72 75. Wij kunnen u verder informeren over de te nemen stappen.