Stedenbouwkundige plannen van de gemeente, inzage

De gemeente maakt voor de inrichting van bebouwde (of te bebouwen) gebieden een stedenbouwkundig plan. In dit plan wordt een beeld geschetst van de geplande bebouwing. U kunt hierbij onder meer denken aan het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimten, vrije sector woningen en woningen in de sociale huursector. Een plan wordt als 'bestuurlijke voornemen' ingediend.
Bij de gemeente kunt u de stedenbouwkundige plannen die al zijn goedgekeurd, op afspraak inzien. Neemt u contact op met de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Vlissingen.

Heeft deze informatie u geholpen?