Reclame is het in het openbaar aanprijzen van diensten, goederen, activiteiten of namen. Dit gebeurt visueel, bijvoorbeeld met teksten en beelden.
Er zijn verschillende soorten reclame:

 • Reclameborden/letters en plakletters/stickers;
 • Objecten in de openbare ruimte (ook spandoeken);
 • Uitgestalde koopwaar.

U mag niet zomaar reclame maken in de gemeente Vlissingen. Vaak moet u eerst een vergunning aanvragen.

Ik wil een spandoek ophangen. Heb ik daar een vergunning voor nodig?

U heeft een vergunning nodig. Het is verboden om op, in, over of boven de openbare weg voorwerpen te plaatsen, als dit gevaar oplevert voor de veiligheid en bruikbaarheid van de weg. Er moet een vrije doorgang zijn voor voetgangers en hulpdiensten als brandweer of ambulance.
Bij de gemeente kunt u een vergunning aanvragen waarmee u van dit verbod wordt vrijgesteld. Bij de beoordeling let de gemeente ook op mogelijke overlast voor omwonenden, handhaving van de openbare orde en zedigheid.

Op welke locaties mogen spandoeken opgehangen worden?

Dit zijn de volgende locaties:

 • Lekstraat-Reyersweg;
 • Sloeweg-Bermweg;
 • Nieuwe Vlissingseweg-Nieuwe Zuidbeekseweg;
 • President Rooseveltlaan-Sporthal;
 • Bossenburghweg-Sloeweg.

Aanvragen

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt bij de gemeente een schriftelijke aanvraag indienen. Na ontvangst neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.
Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

 • De datum of periode (en eventueel tijdstippen) waarvoor u een vergunning aanvraagt;
 • De plaats;
 • De reden waarom u het spandoek wilt ophangen;
 • Opschrift spandoek;
 • Afmeting van het spandoek;
 • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager en contactpersoon.

Kosten

Wat kost een vergunning om een spandoek op te hangen?

Dit is afhankelijk van de aanvraag.

Heeft deze informatie u geholpen?