Gemeente Vlissingen ontwikkelt in 3 fases de woonwijk Souburg Noord. Om de wijk vorm te geven, geven wij belangstellenden en omwonenden de kans om mee te denken bij de verschillende stappen in het proces.

  • De 1e fase is afgerond;
  • De 2e fase is in aanbouw, waarbij de meeste woning al zijn gerealiseerd. We zijn gestart met het woonrijp maken, met onder andere de aanleg van de definitieve bestrating, verlichting en beplanting;
  • Voor de 3e fase werken we aan een stedenbouwkundig plan, dat naar verwachting in het 3e kwartaal van 2023 gereed zal zijn.

Werkzaamheden Souburg Noord, wijkdeel fase 2 en parkdeel

Zie de pagina Souburg Noord fase 2 voor informatie over het woonrijp maken van het wijkdeel van fase 2 en het parkdeel.

Verkoop vrije kavels Souburg Noord fase 2

Op 21 november 2020 is de verkoop van de vrije kavels voor particulier vrijstaande woningen in Souburg Noord fase 2 gestart. 
In fase 2 komen 16 vrije kavels met een kavelgrootte van 548 tot 850 vierkante meter. Er zijn nog 2 vrije kavels beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail lkok@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.

Bestemmingsplan Souburg Noord fase 2 en 3

Het bestemmingsplan en bijbehorende regels woongebied vindt u op de website Ruimtelijke Plannen.
Naar aanleiding van het stedenbouwkundig plan van fase 3, zal het bestemmingsplan worden aangepast. Als er meer informatie over bekend is, delen we dat op deze projectpagina.

Kaders en voorwaarden

Het bestemmingsplan beschrijft de kaders en voorwaarden waarin de inrichting van het gebied en de bebouwing juridisch moet voldoen. Het is tevens de basis om in een later moment omgevingsvergunningen aan te toetsen.

Contact

  • Contactpersoon voor de ontwikkeling van Souburg Noord is mevrouw M. Verlinde, projectleider ruimtelijke ontwikkeling. Bereikbaar via e-mail mverlinde@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118;
  • Voor de verkoop van vrije kavels in Souburg Noord kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kok. Bereikbaar via e-mail lkok@vlissingen.nl en telefoonnummer 14 0118.