Soorten basisonderwijs

Basisonderwijs kent een aantal vormen. Er zijn openbare scholen, bijzondere scholen en speciaal onderwijs voor een specifieke groep kinderen.

Openbaar onderwijs

Elk kind is welkom op het openbaar onderwijs. Ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het motto is 'Niet apart, maar samen'. Als u voor uw kind godsdienst- of levensbeschouwelijk onderwijs wilt, kan dat ook op een openbare school.
Sinds 1 augustus 1999 is het openbaar basisonderwijs van de 3 Walcherse gemeenten verzelfstandigd en samengevoegd tot de Stichting Archipelscholen. Deze verzorgt het openbaar onderwijs in 15 basisscholen op Walcheren.

Bijzonder onderwijs

Er zijn diverse bijzondere scholen. De meeste bijzondere scholen zijn rooms-katholiek of protestants-christelijk. Er zijn in Nederland verder joodse, islamitische, hindoeïstische, humanistische en Vrije scholen. Ook zijn er algemeen bijzondere scholen, die niet uitgaan van een speciale levensbeschouwing.
Er zijn bijzondere scholen die een levensbeschouwing combineren met bepaalde opvoedings- en onderwijsmethoden. Zoals Montessori, Jenaplan, Dalton en Freinet.

Speciaal onderwijs

Voor moeilijk lerende kinderen en kinderen met gedragsproblemen die niet in het 'gewone' basisonderwijs naar school kunnen gaan, zijn er speciale scholen.
Er zijn openbare speciale scholen voor basisonderwijs en bijzondere speciale scholen voor basisonderwijs. Vaak werken de 'gewone' basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs samen, zodat zoveel mogelijk kinderen op de 'gewone' basisschool kunnen blijven.

Beperking

Voor kinderen met een handicap zijn er ook scholen voor speciaal onderwijs:

  • Voor dove of slechthorende kinderen;
  • Kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden;
  • Visueel gehandicapte kinderen;
  • Lichamelijk gehandicapte kinderen;
  • Langdurig zieke kinderen;
  • Zeer moeilijk lerende kinderen;
  • Zeer moeilijk opvoedbare kinderen;
  • Kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten (voor kinderen met psychische problemen).