Vlissingen heeft een cruciale rol gespeeld in het verloop van de Tweede Wereldoorlog. De strategische ligging van de stad aan de Westerschelde heeft tot gevolg gehad dat de stad het meest gebombardeerd is van alle Nederlandse steden. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was er slechts één huis onbeschadigd.
Behalve in Vlissingen is er op Walcheren ook zwaar gestreden in Westkapelle en bij de Sloedam. Naast Normandië is Walcheren de enige plaats waar de Atlantikwall doorbroken is door de geallieerden.

Uncle Beach

'Uncle Beach' is de codenaam die in november 1944 gebruikt is bij de geallieerde landing in Vlissingen. Deze amfibische landing was onderdeel van de Slag om de Schelde.  Tijdens 'Operatie Infatuate' zijn geallieerde troepen in de vroege morgen van 1 november 1944 vertrokken uit Breskens. Wanneer zij de stad naderen, zien ze het silhouet van de Oranjemolen tegen een oranje gloed van een brand in de stad. Ter hoogte van de Oranjemolen zetten zij voet aan wal om de stad te bevrijden. Deze operatie was cruciaal voor de opmars van de geallieerden in West Europa. De Slag om de Schelde was van strategisch belang om de haven van Antwerpen in bezit te krijgen. Op 3 november werd de stad Vlissingen bevrijd. Er waren nog maar 3.000 van de normaal 20.000 inwoners in de stad over, de rest was gevlucht of geëvacueerd.

Beeldmateriaal

In het Zeeuws Archief vindt u een uitgebreide documentatie van Vlissingen in oorlogsjaren en haar bevrijding. In de WOII-Collectie Tuynman is goed na te gaan hoe bombardementen op Vlissingen verliepen. Het beeldmateriaal is grotendeels afkomstig uit geallieerde archieven in de National Archives in Londen. Indrukwekkende beelden van de inundatie vindt u onder meer in de fotocollectie van de Souburgse fotograaf A.G. Kruithof.

Bezoek Uncle Beach

In 2014 is rondom de Oranjemolen het gebied 'Uncle Beach' ontwikkeld, waar aandacht geschonken wordt aan de Slag om de Schelde en de gebeurtenissen in Vlissingen ten tijden van de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van de bezetting, bevrijding en bevolking van Vlissingen wordt verteld. Rondom de Oranjemolen wordt op informatieborden beschreven wat er in Vlissingen gebeurd is. Vanaf de plaats waar de geallieerden in 1944 zijn geland overziet u de Westerschelde.

Oranjemolen

In de Oranjemolen is een expositie ingericht over de Tweede Wereldoorlog in Vlissingen. De molen wordt beperkt opengesteld voor het publiek. Op de website van het Zeeuws Maritiem muZEEum is verdere informatie te vinden over de expositie en de mogelijkheden voor een bezoek.

Observatiebunker

De observatiebunker naast de Oranjemolen is door de Stichting Bunkerbehoud ingericht zoals deze tijdens de Tweede Wereldoorlog in gebruik was. Meer informatie over de openingstijden en mogelijkheden voor een bezoek kunt u vinden op de website van de Stichting Bunkerbehoud.

Herdenkingsmonumenten

Vlak bij de Oranjemolen staan herdenkingsmonumenten die herinneren aan de bevrijding van Vlissingen. Jaarlijks wordt op 3 november bij deze monumenten de bevrijding van Vlissingen herdacht.