Seksinrichting exploiteren

In een seksinrichting vinden seksuele handelingen plaats. Ook kunnen er vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Voorbeelden van een seksinrichting zijn:

 • Een seksbioscoop;
 • Een parenclub;
 • Een prostitutiebedrijf. Soms is daar ook een salon voor erotische massages bij.

Wat is een escortbedrijf?

Een escortbedrijf biedt prostitutie aan. Dat gebeurt bedrijfsmatig of in een omvang die bedrijfsmatig lijkt. De seksuele diensten vinden op een andere locatie plaats. Niet in het pand van het bedrijf.

Mag ik zomaar een seksinrichting of escortbedrijf beginnen?

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in november 2000, hebben exploitanten van prostitutiebedrijven een exploitatievergunning nodig. Dit geldt voor bordelen en besloten clubs. Deze vergunning is pand- en persoonsgebonden. Ook bij de overname van de activiteit, moet u bij de gemeente een vergunning aanvragen.
In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vlissingen staat omschreven welke regels gelden voor de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf.
Raam- en straatprostitutie is in de gemeente Vlissingen verboden. U kunt hier dus geen vergunning voor aanvragen.
Als u alcoholische dranken wilt gaan schenken in het bedrijf, heeft u ook een Drank- en Horecavergunning nodig.

Aanvragen

Hoe vraag ik een vergunning aan?

U kunt een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente. Na ontvangst neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.

Wat heb ik nodig om een vergunning aan te vragen?

U heeft de volgende documenten nodig:

 • Gegevens van de exploitant/eigenaar. Inclusief kopie identiteitsbewijs;
 • Gegevens van de beheerder of bedrijfsleider;
 • Beschrijving van het aantal dames en heren dat als prostituee voor uw bedrijf werkt;
 • Beschrijving van de aard van uw bedrijf;
 • Een situatietekening waarop de ligging van uw bedrijf staat;
 • Een recent uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een bewijs dat de exploitant toestemming heeft om de ruimte te gebruiken voor een seksinrichting;
 • Beschrijving van de tijden dat het bedrijf open is voor bezoekers;
 • Beschrijving van de tijden dat de exploitant en/of beheerder op het bedrijf aanwezig is;
 • De bijlagen die op het aanvraagformulier staan.

Bijzonderheden

Hoe bepaalt de gemeente of ik een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf krijg?

 • De gemeente houdt rekening met de omgeving van uw bedrijf. Bezorgt uw bedrijf bijvoorbeeld overlast voor mensen die in de buurt wonen en leven? Of kan uw bedrijf de openbare orde verstoren? Dan kan de gemeente weigeren u een vergunning te geven;
 • De gemeente doet een zogenaamde BIBOB-toets. BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.
  Dit betekent dat de gemeente u en uw bedrijf onderzoekt. Dreigt er gevaar dat u de vergunning zult misbruiken voor criminele activiteiten? Dan kan de gemeente weigeren u een vergunning te geven. Of misschien krijgt u wel een vergunning, maar moet u aan extra voorwaarden voldoen;
 • De gemeente doet een onderzoek naar de ondernemer(s) en beheerders van de zaak. Zijn deze in het verleden in aanraking geweest met politie en/of justitie?
 • De gemeente controleert de inrichting van de zaak. Deze moet aan regels voor veiligheid en hygiëne voldoen;
 • De gemeente kijkt of uw bedrijf past in de bestemmingsplannen van de gemeente.

Kosten

Wat zijn de kosten van deze vergunning?

De kosten zijn als volgt:

 • Vergunning seksinrichting:  € 1.878,75;
 • Vergunning escortbedrijf:  € 1.541,75.

Heeft deze informatie u geholpen?