Scheepsbouw en -onderhoud

In Vlissingen is de enige bouwer in Nederland van marineschepen gevestigd. Ook worden in Vlissingen megajachten gebouwd en worden koopvaardij- en andere zeeschepen onderhouden.

Offshore

Vlissingen(-Oost) geniet bekendheid als één van de belangrijkste havens van Nederland voor offshore-wind-activiteiten. Zo is vanaf de BOW-terminal van Kloosterboer sinds 2009 meegewerkt aan de bouw van meer dan 25 windparken. Voor de kust van Nederland, België, Engeland, Duitsland en Denemarken. Meer dan 1.850 hijsoperaties zijn tot op heden uitgevoerd. 
Nu de bouw van windparken voor de Zeeuwse kust dichterbij komt, zijn steeds meer bedrijven geïnteresseerd in vestiging in Vlissingen(-Oost).  

Energy port Zeeland

Met bestaande en met nieuwe bedrijven, het maritiem onderwijs en betrokken overheden is in 2016 het platform 'Energy port Zeeland' opgericht. Naast een netwerkfunctie houdt het platform zich bezig met profilering, innovatie en het aantrekken van nieuwe bedrijven.

Maritieme dienstverlening

Tot deze categorie behoren maritieme uitzendorganisaties, technische bedrijven, constructiebedrijven en uitgevers. Maar ook organisaties als het Loodswezen, Rijkswaterstaat en het Schelde Coordinatiecentrum Vlissingen.