Samenwerkingsovereenkomst Leerroutes Inburgering 12 juni 2024

Op 12 juni 2024 heeft wethouder Vader (op de foto rij 2, 2e van rechts) samen met de wethouders van 9 andere Zeeuwse gemeenten en Scalda, deze samenwerking ondertekend.

Passende leerroutes

De deelnemende Zeeuwse gemeenten maken gebruik van passende leerroutes voor inburgeraars, aangeboden door Scalda. 
Dankzij deze samenwerking kunnen inburgeraars in onze regio het hoogst haalbare taalniveau bereiken en deelnemen aan onderwijs en/of werk. Hieraan is door zowel gemeenten als Scalda het afgelopen jaar intensief samengewerkt.

Bijzonder aan de nieuwe overeenkomst

Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De grootste verandering is dat gemeenten zelf de regie moeten voeren over het inburgeringstraject. Hiervoor maakten zij onder andere afspraken met scholen, om dit traject te kunnen neerzetten.
 Dit betekende voor veel Zeeuwse gemeenten losse afspraken en contracten met scholen. Bijzonder aan deze nieuwe overeenkomst is, dat er nu 1 contract tussen Scalda en de deelnemende Zeeuwse Gemeenten wordt gesloten.

Leerroutes

Er zijn 3 leerroutes in de Wet Inburgering opgenomen:

  1. B1-leerroute (Nederlandse taal);
  2. O-route (Onderwijsroute, vervolg op B1 route, mensen die verder willen leren);
  3. Z-route (Zelfredzaamheidroute).

Scalda biedt deze leerroutes aan. Wat bijzonder is, is dat zij een combinatie aanbieden van de B1-leerroute met BOL/BBL. Dit betekent dat personen bij het behalen van de inburgering, ook een niveau 1 startkwalificatie hebben voor een eventuele vervolgopleiding of werk.