Sal Cracau

Dit is een oud bericht.

De heer S.F. (Sal) Cracau is 3e locoburgemeester.

Beleidsterreinen

 • Bereikbaarheid en verkeer, inclusief fiche Stationsomgeving;
 • Subsidies;
 • North Sea Port;
 • Parkeren;
 • Citymarketing en toerisme;
 • Binnenstad;
 • Cultuur;
 • Evenementenbeleid;
 • Nollebos-Westduinpark.

Projecten

 • Scheldekwartier;
 • Visie Arsenaalgebied;
 • Visies Boulevards / Spuikom (SARCC);
 • Collegeopdracht herinrichting Walstraat Noord / Scheldeplein (per 9-5-2023).

Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Algemene vergadering van aandeelhouders North Sea Port, onbezoldigd;
 • Lid Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) North Sea Port District, onbezoldigd.

Overige nevenfuncties

 • Geen.

Comité van aanbeveling

 • Geen.

Contactgegevens