Ritthem en omgeving

Ritthem: dorps wonen aan zee. De kleinste kern van de gemeente. Een fraai Walchers dorpje met een betrokken gemeenschap, midden in het landelijk gebied en in de nabijheid van de zee. Het behoud van dit karakter is van belang, zeker met het oog op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het Sloegebied en de realisatie van bedrijventerrein Souburg-Noord. De wijk bestaat uit de buurten 'Kern Ritthem', 'Landbouwgebied Ritthem' en Binnen- en Buitenhavens'.
De wijkcoördinator is de heer M. Bode, bereikbaar via e-mail wijkcoordinator@vlissingen.nl.