Direct aanvragen

De riolering is de infrastructuur waarop de inwoners van de gemeente Vlissingen afvalwater lozen, inzamelen en transporteren. Een ondergronds systeem van buizen (riolen), putten en pompen. De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het hoofdrioolstelsel. Dit kan ook gelden voor regenwaterafvoer.

Hoeveel soorten rioolaansluitingen zijn er?

Er zijn 2 vormen van rioolaansluiting:

 1. Gemengd stelsel.
  Bij een gemengd stelsel, worden het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) via hetzelfde systeem afgevoerd;
 2. Gescheiden stelsel.
  Het afvalwater en het regenwater wordt door twee aparte stelsels afgevoerd. U heeft in deze situatie een dubbele aansluiting nodig.

Wie is verantwoordelijk voor het riool?

 • De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel. Dit omvat ook de gemalen, pompen en bergbezinkbassins;
 • De eigenaar van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aanleg, het gebruik en onderhoud van de rioolaansluiting. Deze loopt vanaf de perceelsgrens tot aan het punt waar de huisaansluiting is aangesloten op de hoofdriolering.

Heeft u een klacht over het riool? Neem dan contact op met de gemeente.

De riolering is verstopt. Wat moet ik doen?

Merkt u dat het riool verstopt is? U kunt dit op werkdagen voor 15.00 uur melden bij de gemeente. Als het mogelijk is, wordt er nog dezelfde dag naar gekeken. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina
Voordat de medewerker van de gemeente aan het onderzoek begint, moet u een formulier riooldoorsteking invullen. U geeft dan aan dat u de kosten van ontstoppen betaalt, als de verstopping zich in uw gedeelte van het riool bevindt of als de problemen zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Aansprakelijk

 • U bent aansprakelijk als de verstopping in uw deel van het riool zit. Of als er textiel, vet, wortels van eigen bomen en dergelijke worden aangetroffen in het leidinggedeelte op gemeentelijk gebied.
 • De gemeente is aansprakelijk als de verstopping in het hoofdrioolstelsel zit. Of als u een verstopping heeft door toedoen van de gemeente:
  • er zitten wortels van gemeentebomen in uw rioolgedeelte;
  • er is een breuk door zware verkeersbelasting;
  • er is een verzakking op gemeentelijk gebied;
  • er is een constructiefout op gemeentelijk gebied.

Gespecialiseerd bedrijf

U kunt ook zelf een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. 

 • U komt alleen in aanmerking voor (terug)betaling van de kosten, als de gemeente vooraf heeft geconstateerd dat zij verantwoordelijk is voor de verstopping. Vooraf betekent in dit geval: voordat de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd;
 •  U dient een gespecificeerde rekening te overleggen.

Heeft deze informatie u geholpen?