Direct aanvragen

De riolering is een ondergronds systeem van buizen (riolen), putten en pompen. Hierop lozen de inwoners van Vlissingen hun afvalwater. De gemeente verzamelt en transporteert het afvalwater naar een afvalwaterzuivering van het Waterschap.

Wie verzorgt de rioolaansluiting?

De gemeente verzorgt de rioolaansluiting van uw woning, bedrijf, gebouw of tijdelijke aansluiting (bijvoorbeeld een bouwkeet) op het hoofdrioolstelsel. Dit geldt ook voor uw regenwaterafvoer. 
Wanneer uw woning wordt (of is) aangesloten op het rioolstelsel, dan moet deze aansluiting voldoen aan het Bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Hoeveel soorten rioolaansluitingen zijn er?

Er zijn 2 vormen van rioolaansluiting:

  1. In een gemengd stelsel.
    bij een gemengd stelsel, worden het afvalwater en het regenwater (vanaf daken en straten) via hetzelfde systeem afgevoerd;
  2. In een gescheiden stelsel.
    het afvalwater en het regenwater wordt door twee aparte stelsels afgevoerd. U heeft in deze situatie een dubbele aansluiting nodig.

Aanvragen

Hoe vraag ik een rioolaansluiting aan?

Klik op de knop 'Direct aanvragen' bovenin het scherm. De gemeente neemt uw aanvraag na ontvangst in behandeling.

Welke documenten moet ik bijvoegen?

  • Een situatieschets;
  • De aard van het stelsel.

Kosten

Wat zijn de kosten van een aansluiting?

De kosten per aansluiting zijn € 671,-.

Heeft deze informatie u geholpen?