Afspraak maken 

U kunt het buitenlandse rijbewijs alleen omwisselen als:

Let op! De aanvraag duurt ongeveer 3 a 4 weken, u heeft dan geen rijbewijs in uw bezit.

Is uw rijbewijs afgegeven buiten de EU?

  • Bij een rijbewijs afgegeven buiten de EU geldt dat u in het jaar van afgifte van het rijbewijs minimaal 185 dagen woonachtig moet zijn geweest in het land van afgifte. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort, een werkgeversverklaring of salaris- en belastingdocumenten op te sturen;
  • Voor een rijbewijs dat is afgegeven buiten de EU geldt bovendien dat omwisseling op basis van jongere leeftijd niet mogelijk is. U moet dus voor een bepaalde rijbewijscategorie de minimumleeftijd hebben bereikt zoals deze in Nederland geldt.

Aanvullende voorwaarden

Een aantal aanvullende voorwaarden leest u in de handleiding aanvraag omwisseling voor Nederlands rijbewijs.

Kosten

Wat zijn de kosten voor het omwisselen van het buitenlandse rijbewijs?

  • De kosten voor het rijbewijs bedragen € 51,10;
  • Portokosten voor de omwisseling van het rijbewijs zijn € 10,00.

Heeft deze informatie u geholpen?