Afspraak maken

Het Nederlandse rijbewijs is een bewijs dat iemand een voertuig mag besturen op de openbare weg. De minimale leeftijd om zelfstandig een auto (categorie B) te mogen besturen is 18 jaar. Vanaf 17 jaar mag u onder begeleiding van een coach autorijden. Voor een bromfiets (categorie AM) geldt een minimale leeftijd van 16 jaar.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Een gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Als u één van de vragen met 'ja' moet beantwoorden, dan heeft u een medische aantekening nodig van een (huis)arts. De (huis)arts moet op de verklaring een aantekening maken over de ernst/aard van de afwijking/ziekte.

Welke soorten gezondheidsverklaringen zijn er?

Er zijn 3 uitvoeringen:

 • Enkelvoudige gezondheidsverklaring, zonder geneeskundig verslag;
 • Dubbele gezondheidsverklaring, met geneeskundig verslag. U moet deze verklaring gedeeltelijk zelf invullen, het andere deel moet een arts invullen. Dit is bij voorkeur niet uw eigen (huis)arts;
 • Dubbele gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag, voor de categorie C, D, CE en/of DE. Voor dit 'groot' rijbewijs moet een arts van de Arbodienst u keuren en het geneeskundig verslag invullen.

Wanneer heb ik een enkelvoudige gezondheidsverklaring nodig?

Deze is nodig voor:

 • Omwisseling van een buitenlands rijbewijs met alleen de categorieën A, B en/of BE;
 • Vernieuwen van een rijbewijs dat is afgegeven met een beperkte geldigheidsduur door een medische indicatie. Dit geldt voor de categorieën A, B en/of BE.

Wanneer heb ik een dubbele gezondheidsverklaring nodig?

Deze is nodig voor:

 • Vernieuwen van een rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent;
 • Vernieuwen van een rijbewijs als u nog geen 75 jaar bent, maar uw rijbewijs verloopt in of na uw 75-ste levensjaar.

Let op: mensen van 65 jaar of ouder die hun rijbewijs willen vernieuwen, moeten met het volgende rekening houden:

 • Bent u tussen de 65-70 jaar, dan ontvangt u een nieuw rijbewijs dat geldig is tot uw 75-ste  jaar;
 • Bent u ouder dan 70 jaar en heeft u een rijbewijs dat verloopt op of na de dag dat u 75 jaar wordt? Dan moet u een medische keuring ondergaan.
  Als de geldigheidstermijn verstrijkt voordat u 75 jaar wordt, is een medische keuring niet verplicht. In beide gevallen wordt een rijbewijs afgegeven voor 5 jaar.

Bent u 75 jaar of ouder? Dan moet u zich bij elke vernieuwing van uw rijbewijs laten keuren. Dit moet een andere arts dan uw eigen (huis)arts doen.

Welke gezondheidsverklaring moet ik invullen voor een 'groot' rijbewijs?

Voor de aanvraag of verlenging van een rijbewijs met de categorieën C, D, CE en/of DE, moet u gekeurd worden door een arts van de Arbodienst. U mag zelf een Arbodienst kiezen. U vult samen het formulier 'gezondheidsverklaring CDE' in.

Zie voor meer informatie de website www.rijbewijs.nl.

Aanvragen

U kunt de gezondheidsverklaring online aanschaffen. Dit gaat via de website van het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), waar u kunt inloggen met uw DigiD en betalen via iDEAL.
Als het formulier volledig is ingevuld (door u en eventueel een arts), stuurt u het op naar het Centraal Register Rijvaardigheidsbewijzen van het CBR in Eindhoven.
Alleen de gezondheidsverklaring 75+ is ook te koop aan de publieksbalie van het stadhuis. Hiervoor dient u wel eerst een afspraak te maken.

CBR

Het CBR bepaalt of u medisch gezien in staat bent om een motorvoertuig te besturen. Als u een aantekening van een (huis)arts heeft, kan het zijn dat er onvoldoende medische gegevens over u aanwezig zijn. Het CBR neemt dan contact met u op. De arts van het CBR verwijst u dan naar een specialist (bijvoorbeeld een neuroloog of oogarts).
Als het CBR u 'geschikt' verklaart om een motorvoertuig te besturen, kunt u bij de gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen.

Kosten

De kosten voor de aanschaf van een gezondheidsverklaring 75+ zijn € 44,50.

Heeft deze informatie u geholpen?