Rij- of trekdier op het strand

Het is in de gemeente Vlissingen verboden om van 15 april tot en met 15 september met een rij- of trekdier het strand te betreden.
De gemeente kan u ontheffing verlenen van dit verbod.

Aanvragen

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek tot ontheffing indienen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De datum of periode (en eventueel tijdstippen) waarvoor u ontheffing aanvraagt;
  • De plaats;
  • De reden van uw verzoek tot ontheffing;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager.

Kosten

Wat kost een ontheffing?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.

Heeft deze informatie u geholpen?