De heer drs. R.D.A. (Richard) Wiskerke is gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hij heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.

Contactgegevens