Registratie levenloos geboren kind

U kunt een verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kind indienen bij de gemeente waar u woont. Deze registratie is niet verplicht. Wij schrijven uw kindje bij in de Basisregistratie Personen (BRP).
Let op: U kunt dit verzoek alleen voor uzelf doen en niet voor een eventuele andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek tot registratie doen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0118.

Meer informatie over deze registratie?

 • U kunt altijd een verzoek voor registratie van uw levenloos geboren kind doen. Het maakt dus niet uit hoe lang geleden de geboorte van uw kind was;
 • U kunt een levenloos geboren kind laten registeren in de gemeente waar u woont;
 • Is er van uw kind een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt? Dan is uw kind al geregistreerd. U hoeft geen apart verzoek tot registratie te doen. Dit is soms het geval als uw kind kort na de geboorte is overleden;
 • U heeft een akte van geboorte (levenloos) nodig.

Heeft u nog niet eerder een akte laten opmaken voor uw levenloos geboren kind en wilt u dit alsnog doen?

 • Laat een akte van geboorte (levenloos) opmaken bij de gemeente waar uw kind is geboren. Was dat in Vlissingen? Maakt u daarvoor een afspraak voor registratie van levenloos geboren kind;
 • Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Of hoe lang geleden de geboorte was;
 • Heeft u geen afschrift of uittreksel meer? Dan kan uw woongemeente deze informatie ophalen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Wanneer is registratie niet mogelijk?

U kunt een levenloos geboren kind niet laten registreren als:

 • U op het moment van de geboorte niet in Nederland woonde en niet stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • U sinds 1 oktober 1994 niet meer in Nederland heeft gewoond.

Wat dient u mee te nemen?

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs);
 • Als u deze heeft: akte van geboorte (levenloos);
 • Medisch bewijs van geboorte en/of bewijs van de begrafenisregistratie.

Heeft deze informatie u geholpen?